Att vara förälder med dolda funktionsnedsättningar

Att vara förälder med dolda funktionsnedsättningar

Att vara förälder är en utmaning för de flesta. Att dessutom ha en diagnos som ADHD, autism eller Asperger leder ofta till att utmaningen blir än större. ADHD, autism, Asperger och liknande diagnoser kallas ofta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Föräldrar med NPF kan ibland uppleva en ond cirkel med utgångspunkt i en icke-fungerande vardag. Detta leder till stress, oro och frustration som kan leda till utbrott eller utmattning. Detta kan i sin tur göra att det blir ännu svårare att få vardagen att fungera.

Hur föräldrar med dolda funktionsnedsättningar kan gynnas av hjälpmedel och lösningar framtagna inom ramarna för Internet of Things (IoT) är den grundläggande frågeställningen under projektet. Föräldrar med NPF befinner sig i dagsläget i en väldigt utsatt situation. I Attentions undersökning om unga vuxna med ADHD från 2013 angav 64% att de inte fått det stöd de önskat och behövt. I Hjälpmedelsinstitutets undersökning från 2012 framgår det att 65% av de landsting som svarat ansåg att vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte får de hjälpmedel de behöver.