Digitala samordnaren

Digitala samordnaren

Den Digitala samordnaren är tjänst som samordnar information från flera olika myndigheter. Kontakt med myndigheter och att veta vad som ska fyllas i och när kan upplevas stökigt och än mer så om man har NPF.

Om användaren behöver ge information till en eller flera av myndigheterna så meddelar den digitala samordnaren det. Användaren interagerar enbart med den digitala samordnaren och kan direkt fylla i det som efterfrågas. Det gör att användaren inte behöver vara lika insatt i ämnet, hålla kolla på olika termer och begrepp samt komma ihåg när saker måste fyllas i som man annars kan behöva göra. Interaktionen med den digitala samordnaren kan ske exempelvis genom en app eller en webbläsare.

Då man har NPF och andra i familjen som också har NPF  har man ofta mer kontakt med myndigheter. Samtidigt är det jobbigare för hjärnan, än vad det är för en person utan NPF att hålla ordning och reda på just hemmets administrativa uppgifter. Genom att underlätta administrativa uppgifter i hemmet finns det mer tid och ork för annat.