Internet of Things

Internet of Things

Internet of Things (IoT) är ett samlingsnamn för uppkopplade prylar, och då framförallt sådana som traditionellt sett inte innehåller datateknologi. Exempelvis skulle ditt paraply kunna vara kopplat till en vädertjänst och meddela dig att du borde ta med dig paraplyet när du går till jobbet på morgonen.

Rent tekniskt innebär detta en fortsatt utveckling av internet till en form där vardagsföremål kopplas upp och får möjlighet att skicka och ta emot data. En av grundtankarna bakom IoT är att systemet ska vara öppet och därmed tillåta att ett stort antal olika föremål kopplas ihop i ett större nätverk för att åstadkomma saker som inte tidigare varit möjliga. I exemplet med paraplyet sker en koppling mellan ett vardagsobjekt (paraplyet) och en vädertjänst, men kopplingar kan lika gärna ske mellan paraplyet och andra vardagsobjekt som kan ha nytta av samma information.

Ett öppet system som detta ger dock upphov till ett antal frågor kring systemets utformning och regler. En avsaknad av gemensamma standarder kan försvåra samarbetet mellan olika prylar och göra att systemet blir mindre öppet då vissa produkter inte är kompatibla med varandra. Som användare vill man förstås ha möjlighet att köpa vilket paraply man vill utan att behöva bry sig om ifall det är kompatibelt med de prylar man redan har. Kompatibilitet mellan prylar blir också en fråga för de stora företagen som tävlar om att äga själva plattformen snarare än bara ett par produkter i ett större ekosystem. Ytterligare frågor rör prylarnas säkerhetsstandarder, något som blir extra viktigt då många IoT-prylar förmodligen kommer samla in data via någon typ av sensor. Antalet sensorer i vår omedelbara närhet ger upphov till frågor om allmänhetens och vår personliga integritet som riskerar att äventyras då företag slåss om att få äga och sälja vår data.

Oavsett detta så tycks det dock oundvikligt att vi kommer ha mer och mer uppkopplade saker runt oss – uppemot 50 miljarder enheter förväntas vara uppkopplade innan 2020. IoT ger stora möjligheter till positiv inverkan på miljön, t.ex. genom ökad kontroll av elproduktion och uppvärmning samt kontroll av bevattning och jordbruk genom intelligenta sensorer. IoT gör det också möjligt för saker som tidigare setts som produkter blir en del av tjänster. Istället för att köpa skrivarpapper (och köpa nytt när det är slut), så kan du hyra tjänsten att alltid ha skrivarpapper på kontoret om kartongen själv kan skicka en beställning till leverantören när tillgången i kartongen med papper sinar.

En teknologi som IoT sätter utvecklingen av hjälpmedel för föräldrar med NPF i ett helt nytt ljus och möjliggör lösningar som tidigare inte varit möjliga. Vi tror att det finns stora möjligheter att inom ramarna för IoT ta fram ett underlag för framtida tekniska lösningar och hjälpmedel för föräldrar med NPF.