Koncept

Koncept

Här presenteras de olika koncept som tagits fram i projektet. Idéerna har alla sitt ursprung i de samskapande workshoppar som genomfördes i projektet. Efter att alla workshoppar hade genomförts så analyserades idéerna av projektgruppen, och idéer valdes ut för fortsatt vidareutveckling och prototypning baserat på vilka som bedömdes ha störst potential (i en sammanvägning
av genomförbarhet, målgruppsnytta, kommersiell gångbarhet, inverkan på livet för användaren och hur mycket vi trodde på idén).

En kortare beskrivning av alla dessa idéer finns i vår slutrapport (se högermarginalen om du ej sett rapporten än), och på delsidorna länkade nedan finns längre beskrivningar av alla idéer. Värt att betona är att samtliga idéer är förslag på produkter att utveckla, inte något som finns tillgängligt på marknaden idag. Idéerna

Idéer prototypade av projektgruppen:
Vardagsbalans – Hjälp med att hitta vardagsrutiner på ett lustfyllt sätt.
Energistigen – Lär dig att balansera det som ger och tar energi vardagen.

Idéer utvecklade av studentgrupper i projektet:
Sami – Slut på glömmandet av saker!
Planeringstavla – Tar den klassiska planeringstavlan in i den digitala tidsåldern.

Ytterligare koncept:
Good night path – Mjuka påminnelser för de som kämpar med att avbryta saker i tid.
Mobil god man – Hjälper dig att kontrollera dina impulsköp.
Hygiensensorer – Ett stöd för de som kämpar med hygienen.
Digitala samordnaren – Ett nav för dina myndighetskontakter.
Context – Hanterar familjens händelser i vardagen.
Ramverket – En skärddarsydd IoT-lösning för din familjs behov.