Kontakt

Är du själv förälder med någon form av NPF och vill bidra till projektet? Eller kanske IoT-expert? Eller mediarepresentant? Oavsett vilket är du hjärtligt välkommen att kontakta någon av oss i projektet. Är du osäker på vem du ska fråga hör du enklast av dig till projektledare Fabian Segelström.

 

Projektdeltagare

Nedan finner du projektets kontaktpersoner. För allmänna frågor, vänligen kontakta Fabian Segelström.

Fabian Segelström, Projektledare och tjänstedesigner
fabian.segelstrom@usify.se, 0734-344749

Malin Niklasson, Tjänstedesigner och workshop-facilitator
malin.niklasson@usify.se

Max Kvelland, Tjänstedesigner och intervjuledare
max.kvelland@usify.se

Mikael Anvegård, Art Director
mikael.anvegard@usify.se

Petra Sommarlund, User research och design
petra.sommarlund@sp.se

Albin Andersson, Workshopfacilitering och analysarbete
albin.andersson@sp.se

Niklas Grybe, IoT-expert
niklas.grybe@sp.se

Alex Jonsson, IoT-prototypning
alex.jonsson@evothings.com

Daniel Einarson, Prototypning
daniel.einarson@hkr.se

 

Projektparter

Projektet finansieras av Post- och Telestyrelsen och är ett samarbete mellan Usify, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Evothings och Högskolan i Kristianstad.


Usify SP evo HKR

Samarbetspartners

För oss i projektet är kontakten med våra samarbetspartners i olika intressentföreningar ovärderlig. Vi vill tacka följande organisationer för sin medverkan:

Kung över Livet