Mobil god man

Mobil god man

Mobil god man är en hjälp för att få bättre koll på privatekonomin. Med hjälp av den mobila goda mannen får man bland annat en översikt över hur mycket som finns kvar på bankkontot och vad pengarna ska gå till. Dessutom kan systemet ge dig råd, påminna om fakturor som måste betalas och varna när pengarna riskerar att ta slut för tidigt.

Med hjälp av den mobila goda mannen kan bankkontot delas upp i flera delar, där en del exempelvis endast är för mat, en annan för kläder och en tredje för hyra och fasta kostnader. Genom att bestämma hur mycket pengar som får läggas på varje del är det mindre risk att spontanköp och stora utgifter påverkar hyra, mat och andra viktiga utgifter. På så sätt skapas en tydligare överblick av hur mycket pengar som kan spenderas på olika saker och man kan känna sig mer säker på att månadens pengar räcker till de viktigaste utgifterna. Genom att man blir tvungen att låsa upp en stapel för att bekosta ett spontanköp blir det tydligare vilka konsekvenser det får.

I systemet kan även en del utgöras av sparande. Om det i slutet av månaden finns pengar kvar kan alla överblivna pengar flyttas dit. För att undvika att börja ta från besparingarna kan sparkontot vara ännu svårare att låsa upp än de andra delarna som man har låst.

Den mobila goda mannen ger även råd baserat på de köpvanor användaren har. Den kan uppmärksamma om pengasumman på en del av kontot sjunker snabbare än vad den borde och hur man ska göra för att få pengarna att räcka till slutet av månaden. Den kan också varna med hjälp av ljussensorer på plånboken eller med meddelanden i telefonen om pengarna börjar ta slut. Tack vare den varningen kan den som använder systemet välja att avstå från ett köp eller välja ett billigare alternativ i god tid för att pengarna inte ska ta slut på kontot.

Ekonomin kan vara svår att hantera för personer med NPF. Impulsivitet hos en del personer med ADHD kan leda till många spontanköp, speciellt när de är stressade. Personer med autismspektrumtillstånd kan istället ha svårt att avgöra hur mycket som är kvar på kontot och vad det kommer räcka till. Med hjälp av den mobila goda mannen kan många personer få hjälp med ekonomin och på så sätt en lättsammare vardag.