Dolda funktionsnedsättningar

Dolda funktionsnedsättningar

I  Föräldrar med dolda funktionsnedsättningar i en värld av Internet of Things jobbar vi med att ta reda på hur man på bästa sätt kan underlätta vardagen för föräldrar med Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar (NPF) – en form av dold funktionsnedsättningar-, men vad innebär det egentligen att ha en dold funktionsnedsättning?

Begreppet dolda funktionsnedsättningar inkluderar en mängd olika diagnoser, så vi har valt att fokusera på NPF som representerar en stor grupp av dessa. NPF är ett samlingsnamn för en grupp diagnoser som inkluderar Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom. Inom diagnosen ADHD finns ett par olika varianter, däribland ADD. Inom AST ryms samtliga diagnoser på autismspektrat, som till exempel Aspergers syndrom och desintegrativ störning.

Personer med NPF kan uppleva svårigheter som:

 • Bristande tidsuppfattning
 • Svårt att hålla ordning
 • Svårt att få saker gjorda
 • Svårt att välja och välja bort
 • Svårt att komma ihåg
 • Svårt att klara förändringar
 • Bristande orienteringsförmåga
 • Gränslöshet
 • Ojämna prestationer, bra och dåliga dagar
 • Svårt att uppfatta instruktioner och anvisningar
 • Svårt att förklara sina behov
 • Svårt att göra flera saker samtidigt

Dessa svårigheter och symptom skiljer sig i både förekomst och styrka från person till person och från dag till dag. En förälder med NPF ställs inte bara inför de svårigheter och utmaningar som en NPF-diagnos medför, utan också inför de svårigheter och utmaningar en neurotypisk (NT) förälder ställs inför. Många föräldrar med NPF kan känna skuldkänslor och oro inför hur diagnosen påverkar deras barn, och i vissa fall står de upplevda symptomen i direkt kontrast till den stabilitet och det konsekventa beteende som barn behöver medan de växer upp. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att föräldrar med NPF är dåliga föräldrar. En förälder som lyckats med konsten att hantera och strukturera sitt liv efter sin egen NPF har inte bara möjlighet att bli en fantastisk förälder, utan kan också vara en oerhört värdefull resurs för sitt barn under utvecklingen av barnets egna förmågor till planering och organisation.

Se även vår sammanställning över vanliga diagnoser och begrepp.