Om projektet

Om projektet

”Föräldrar med dolda funktionsnedsättningar i en värld av Internet of Things” har som mål att undersöka hur smarta, uppkopplade prylar kan underlätta för föräldrar med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ett exempel på detta skulle kunna vara hur en NPF-förälder som har svårt med arbetsminnet (vilket är vanligt) behöver hjälp med att komma ihåg att se till att deras barn får med sig sin gympapåse till skolan. Att ställa fram gympapåsen i hallen räcker ofta inte, men om de däremot skulle ha en smart sensor i gympapåsen och vid dörren som kopplat till sin smartphone öppnar sig nya möjligheter. Om telefonen vet att gympapåsen ska med på torsdagar och att det är torsdag, men att föräldern gått hemifrån utan att påsen lämnat hemmet så kan den skicka en varning och påsen kan plockas med innan det är för sent.

Vill du veta mer om IoT eller NPF kan du läsa mer på sidorna länkade nedan. På sidan om genomförande kan du läsa om hur vi arbetar.

IoT?

Internet of Things (IoT) är ett samlingsnamn för uppkopplade prylar, och då framförallt sådana som traditionellt sett inte innehåller datateknologi. Exempelvis skulle ditt paraply kunna vara kopplat till en vädertjänst och meddela dig att du borde ta med dig paraplyet när du går till jobbet på morgonen. Läs mer …

NPF?

Begreppet dolda funktionsnedsättningar inkluderar en mängd olika diagnoser, så vi har valt att fokusera på Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndromLäs mer …