Planeringstavla

Planeringstavla

Konceptet är en veckokalender som tydligt visar hur mycket tid som har gått, vilka aktiviteter som bör vara avklarade inom tidsramen och vilka som är nästkommande. Glömska är vanligt förekommande för personer med NPF och tidsuppfattning, som hur lång tid olika aktiviteter tar, är ofta problematiskt. Kalendern består av en fysisk tavla där användaren sätter upp brickor som går att skriva på. Tanken är att kalendern ska finnas stationärt i en central del av hemmet så att det är lätt att få en överblick över veckan. Det är även tänkt att det ska gå att ha med sig kalendern i en digital version i mobilen som är kopplad till den fysiska kalendern.

En längre beskrivning finns i denna PDF.