Ramverket

Ramverket

Ramverket är en tjänst där familjen får ett specialanpassat IoT-system installerat i hemmet baserat på vad familjen vill ha hjälp med.

För att ta reda på vad familjen behöver hjälp med har personal från ramverket ett samtal med familjen. Utifrån samtalet tar ramverket sedan fram en specialanpassad lösning med sensorer som de installerar hos familjen. Den information som sensorerna läser av skickas till en display i hemmet där informationen sammanställs. Med jämna mellanrum har ramverkets personal kontakt med familjen för att se till att allt fungerar som det ska.

Exempelvis skulle behov familjen har kunna vara att:

  • bli påmind om att tvätten behöver tvättas
  • bli påmind om att blommorna behöver vattnas
  • få hjälp med att komma ihåg att köpa tvättmedel
  • bli påmind om att någon i familjen måste ta sin medicin.

På displayen visas också hur kritiskt det är att göra vissa saker, vilket underlättar valet att välja vilken sak man måste börja med. Det finns möjligheter att få extra påminnelser som meddelande till sin telefon om någonting av det som behövs göra är kritiskt. Ramverket kan också utföra tjänster som att leverera varor som familjen behöver direkt till dörren, exempelvis kan en sensor på tvättmedlet meddela ramverket att tvättmedlet är slut och ramverket införskaffar och levererar det till familjen.

Nyttan med idén är att skapa struktur i vardagen och komma ihåg att göra saker som man ofta glömmer. Idén passar personer som har svårigheter med uppmärksamhet, koncentration, att skapa rutiner och att välja vad som ska göras.