Sami – sakpåminnaren

Sami – sakpåminnaren

Sami hjälper familjer att få med sig de saker som behövs när de ska gå ut, men hjälper också till att påminna om det är en aktivitet under dagen som det behövs saker till.  Den består av sensorer, taggar och en app som samverkar med varandra.

Hur används Sami?

Varje familjemedlem har en varsin sensor med en egen färg på bandet som sätts på den väska som används ofta. Sensorn har två knappar som lyser för att påminna om att något saknas; den övre knappen lyser blått om någonting behöver packas ned i väskan för en viss aktivitet den dagen och den undre knappen lyser orange om någonting av de saker som ska med varje dag inte ligger i väskan. Om man råkar missa någon av påminnelserna kommer man få en extra påminnelse när man är på väg ut genom dörren. Vid dörren sitter det en väggsensor som säger till sensorn på väskan att starta den extra påminnelsen då de är nära vandra.

Taggarna sätts på de saker som ska tas med varje dag, exempelvis plånbok och nycklar. Sensorn känner av närheten till taggarna och meddelar om någon av dem inte ligger i väskan och den undre knappen på sensorn lyser då med ett orange ljus. Genom att trycka på knappen då den lyser startas en signal från den saknade taggen, så att den blir lättare att hitta.

 

storyboard 1

Sensorerna har kontakt med en app där alla i familjen kan lägga in aktiviteter med tillhörande packlistor i en kalender. Packlistan underlättar när man ska packa och man kan i den bocka av det som har packats ned.

 

ändra aktivitet och sensorgränssnitt

 

Om någon eller några av de sakerna som ska med till dagens aktiviteter inte är avbockade lyser sensorns övre knapp. Genom att trycka på den knappen då den lyser kan man få reda på vad det är som behöver packas ned i väskan.

 

storyboard 2

Appen

I appen finns varje familjemedlem representerade med en bild, sitt namn och en profilfärg. Profilfärgen syns som en ram runt personens foto, som bakgrundsfärg på den personens aktiviteter och kan väljas som färg på bandet på personens sensor och taggar. Varje familjemedlem har en egen uppsättning av aktiviteter som kan sättas ut i schemat. Personen kan själv välja vad aktiviteten ska heta, vilken ikon den ska ha och vad som ska tas med till den aktiviteten. Om en en person har svårt med hantering av mobiltelefoner kan hanteringen och planering av aktiviteter göras av någon annan, exempelvis av en annan familjemedlem eller en stödperson.

 

lägga in aktivitet

 

I appen visas veckodagarna i olika färger. Färgerna är baserade på de färgkodade veckoscheman som brukar rekommenderas för personer med autismspektrumtillstånd idag. Färgerna har dämpats och korrigeras lite för ett lugnare intryck. Hela namnen på veckans dagar är är utskrivna för de personer som har svårt för att gissa vilken dag som menas om hela namnet inte är utskrivet, men de tre första bokstäverna är fetmarkerade för att det ska gå snabbare att läsa för de som inte har den svårigheten.

I appen används ikonder tillsammans med bilder för att göra det lättare för användaren att förstå vad som menas. Ikonen kan underlätta förståelsen för den som har lässvårigheter eller vill få en snabb överblick och den text som är tillsammans med ikonen kan förtydliga ikonens innebörd. Det finns även möjlighet att använda fotografier för att symbolisera varje familjemedlem, vilket visas tillsammans med familjemedlemmarnas namn. Det är bra både för personer som har svårt att känna igen ansikten, vilket vissa med autismspektumtillstånd kan ha, och för de svom behöver extra bildstöd för att förstå vilken person som menas.

Nytta

Sami kan skapa trygghet för de som lätt glömmer saker och de som har behov av struktur och ordning. Tack vare Sami skulle exempelvis Peter lättare kunna planera och strukturera packlistor för alla familjemedlemmar. Karin skulle få hjälp med att både minnas vad som ska med och hitta de saker med taggar som fattas, i scenariot skulle det kunna vara nappen och ombyteskläderna.  Eftersom alla familjer, med eller utan familjemedlemmar som har NPF, kan ha mycket saker som ska med vid olika tillfällen tror vi att Sami kan underlätta vardagen för många olika typer av familjer. Sami kan också användas av endast en familjemedlem eller av ensamstående personer.

Sami underlättar också samarbete i familjen och underlätta kommunikation mellan familjemedlemmarna. Aktiviteter och packlistor kan skapas i samarbete med andra familjemedlemmar eller med utomstående stödpersoner. Föräldrar kan alltså göra planeringen för sina barn och de som har svårt för att använda mobiltelefoner kan använda Sami utan appen om någon annan person sköter planeringen åt den personen.

Hur vi har arbetat med idén

Sami är resultatet av ett examensarbete av två civilingenjörsstudenter i Design och produktutveckling vid Linköping universitet i samarbete med Usify. Fokus låg tidigt på att göra det lättare för familjer att få med sig rätt saker när de går hemifrån och arketyperna har varit en källa till kunskap och inspiration under hela arbetet. De tidiga idéerna togs fram av oss och av personer med NPF. Sedan valdes och utvecklades idéer om vartannat tills endast en idé återstod. Den idén bearbetade vi därefter till ett mer detaljerat koncept som under utvecklingen både testats och utvärderats av personer med NPF (varav en del varit föräldrar), arbetsterapeuter och föräldrar utan NPF. Sammanlagt har 11 personer medverkat utöver de som medverkade i förarbetet.

Läs mer i examensrapporten:

Att designa en produkt för vuxna med ADHD och/eller Autismspektrumtillstånd

Elin Gawell

Maria Hedvall