Context

Context

Context hjälper familjen hantera vardagens händelser. Genom att ta in information från sensorer, väderleksprognoser, kalendrar, tidtabeller, m.m. ger Context familjemedlemmarna påminnelser, råd och förslag beroende på den situation de är i.

Familjen kan exempelvis få ett förslag på en detaljerad tidsplan för hur de ska hinna till en middagsbjudning samma kväll. Context ser att familjen lagt in ”Middagsbjudning” i kalendern och sätter upp en tidsplan utifrån det. Den information som då kan behövas är var barnen är, om någonting behöver göras innan de kan åka och vilken buss de behöver ta för att hinna fram i tid. All den informationen tas in och översätts till en tidsplan. Beroende på de personliga inställningar som familjen har gjort kan Context skicka påminnelser utifrån tidsplanen till familjen. Det här kan hjälpa personer med autismspektrumtillstånd som kan ha svårt att avgöra hur lång tid någonting kommer att ta. Det är också bra för personer som glömmer bort att familjen ska iväg på någonting eller att någonting behöver ordnas med innan de kan åka.

Genom att ta in olika typer av information kan Context ge familjen snabba påminnelser kopplade till stunden. Exempelvis kan Context ta in information från väderleksprognoser att trots det soliga vädret för stunden så kommer det att börja regna senare på kvällen. Context kan då påminna familjen om att de ska ta med sig ett paraply om de ska ut. Påminnelsen kan ges av den sak som ska användas, i det här fallet paraplyet, med hjälp av ljus eller ljud eller så kan påminnelsen skickas via mobilen. Ett annat exempel är att skicka en varning om att det är stopp i trafiken och föreslå hur användaren kan hantera detta. Det här gör att familjen blir förutseende för oförutsedda händelser, vilket kan vara svårt att hantera för en del med NPF.

Context kan också ge råd till familjemedlemmarna utifrån deras hälsa. Exempelvis kan armbandssensorer skicka information om puls, svett, hur länge personen vilat etc. Context kan då ge råd baserat på det. En person som haft en hög stressnivå och sovit dåligt kan då få råd om att lägga tid på att vila. Det finns även möjlighet att dela utvald information med en tredje part, exempelvis en släkting, vän, kollega, lärare eller vårdpersonal. Delad information kan underlätta för en familjemedlem som upplever det svårt att se hur andra mår eller underlätta för en person som har svårt att beskriva sitt eget mående.