Genomförande

Grundmetodiken för projektet är användarcentrerad design, vilket innebär att vi utgår från de behov som finns hos de blivande användarna av våra tjänster och produkter. De framtida användarna i projektet är framförallt föräldrar som har någon form av NPF, men även föräldrar utan diagnos kan tänkas vara framtida användare av de produktidéer som tas fram. För att ta reda på mer om användarnas behov kommer vi att hålla en serie intervjuer där vi träffar föräldrar med NPF som berättar om sin vardag. Under intervjuerna kommer vi att behandla frågor som:

  • Hur upplevs rollen som förälder i relation till ens diagnos?
  • Vilka svårigheter och utmaningar ställs de inför som föräldrar med NPF?
  • Hur upplever de sina arbets- och bostadssituationer?

Intervjumaterialet kommer sedan att analyseras och användas till att ta fram produktidéer som sedan blir allmänt tillgängliga via en creative commons-licens.

 

Projektfaser

Projektet är indelat i ett antal huvudfaser enligt nedan;

  • Höst 2015: Vi bygger upp en förståelse för de utmaningar som NPF föräldrar ställs inför.
  • Vinter 2015/16: Vi arbetar fram idéer för hur utmaningarna kan mötas med hjälp av IoT-prylar.
  • Vår 2016: Vi bygger upp prototyper för att testa idéernas bärkraft och testar dessa med potentiella användare.