Hygiensensorer

Hygiensensorer

Hygiensensorer är ett individanpassat system av sensorer som hjälper användaren att upprätthålla god hygien och skapa rutiner kring detta. Sensorerna kan avläsa om saker (som används för att hålla en god hygien) har använts eller när det är dags att utföra någonting för att förbättra hygienen.

Med hjälp av hygiensensorer kan exempelvis knappen för spolning på toalettstolen meddela handfatet att någon har spolat och handfatet börjar därmed lysa för att påminna den som spolade om att tvätta händerna. Sensorer på tandborsten, rakapparaten och duschen kan känna av hur länge sedan de användes och meddela med hjälp av ljud eller ljus att det är dags för en person att använda dem. Det kan också finnas sensorer i kläderna som känner av svett och smuts och på så sätt avgöra om kläderna behöver tvättas eller om man behöver tvätta sig under armarna.

Påminnelserna om att förbättra hygienen kan antingen komma som signaler direkt från de saker som behövs användas för att förbättra hygienen, men förbättringsförslag och påminnelser skulle också kunna visas som en sammanställning på exempelvis mobilen eller som en bild i spegeln.

Vissa personer med autismspektrumtillstånd har svårt att avgöra sin egen hygien. Med hjälp av hygiensensorerna kan de personerna lättare sköta sin hygien och därmed undvika både en del hälsomässiga och en del sociala svårigheter.