Vardagsbalans

Vardagsbalans

Idébeskrivning av Vardagsbalans

NU-appen startsida grafisk

Vardagsbalans ska hjälpa användarna att skapa och upprätthålla rutiner genom att länka samman roliga och tråkiga uppgifter. Det som användaren skattat som en tråkig uppgift ger poäng som sedan kan användas för att göra roliga saker, vinna avatarer och utsmyckningar till ett foto eller sparas för att lösas in mot ett större och mer långsiktigt mål. Det ska även gå att tjäna in poäng tillsammans i familjen för att sedan låsa upp olika familjerelaterade aktiviteter, såsom att åka och bada, baka eller något annat som familjen tycker är roligt att göra tillsammans.

Vardagsbalans består i huvudsak av möjligheter att planera sin vardag, påminna och vara ett stöd för att få en bättre balans i tillvaron. Den ska främja ett förändrat beteende. Den ska även stödja träning och goda sovvanor. Motivation för att använda appen ska vara tävlingsmomentet, att det går att tjäna på att göra vardagssysslor i hemmet. Det skulle även kunna vara möjligt att tävla mot andra familjer eller inom familjen.

Självskattning av sitt välmående ska kopplas ihop med utförda uppgifter och förhoppningen är att det ska visa sig att goda rutiner även skapar ett bättre välbefinnande. Användarna ska kunna följa upp hur de ligger till i balans mellan sömn, mat, hushållsuppgifter och underhållning.

Tekniska kopplingar

Appen kommer integreras med annan befintlig teknik som finns i hemmet, Internet of things, där den exempelvis kan känna av att saker är igång, av eller inte varit igång/gjorts på länge. Den ska också känna av i vilket rum den är i och tipsa om hushållsuppgifter som behöver göras i just det rummet. Det troliga är att det skulle finnas en webbsida där det går att göra en grov planering, arrangera olika uppgifter, skatta olika uppgifter, hämta mallar etc. för att användaren ska kunna komma igång med appen. Det är även möjligt att sammankoppling med familjemedlemmar eller andra familjer kan göras här. En vision är att det även ska gå att inhämta inspiration från andra familjer som använder appen.

Det finns massor av saker att utforska med idén, till exempel hur saker och ting ska hänga ihop, hur poängen ska tjänas in och fungera och hur planeringen ska skötas på ett smidigt sätt.

Hur vi har arbetat med idén

Ramarna för Vardagsbalans har formulerats utifrån intervjuer och workshops. Den har sedan tagit form från, i början, enkla blyertsskisser till digitaliserade skisser som sedan fått färg och form. En teknisk prototyp togs fram tillsammans med Evothings. De stod också bakom tekniken för rumsigenkänning. Med hjälp av deras produkt, Evothings Viewer, möjliggjordes en enklare klickbar version av Vardagsbalans samt möjlighet att testa rumsspecifika uppgifter.

Idébeskrivning med bilder

Planering av hushållsuppgifter – NU-vyn

I den här vyn visas vad som händer just nu och vilka de kommande händelserna är. Som längst samma dag. En annan vy skulle till exempel kunna innehålla mer långsiktig planering. Planeringen är gjord av användaren och innefattar uppgifter att göra samt påminnelser. Det går att läsa mer om vad varje uppgift innehåller samt en visualisering över hur mycket tid som återstår. En uppgift går även att starta, pausa, klarmarkera och ta bort.

Frukost startaStartsida öppen

Underhållning

Här kan användaren ha kontroll på sina distraktioner i vardagen, sådant som skattats som roligt. Till exempel titta på tv, spela datorspel, surfa på mobilen etc. Det ska till exempel gå att se hur mycket poäng/tid som finns att lägga på underhållning samt även se statistik som kan användas vid kartläggning av distraktioner.

Kan se att tv_n är igång

Familjeskoj

Denna sida är tänkt att hantera de belöningar som går att vinna. Förutom att göra av med poäng på roliga aktiviteter ska det, i den idé som finns nu, gå att vinna avatarer och utsmyckning till ett foto. En idé som framkom på utvärderingarna är att det bör gå att lägga in egna mål.

Vunnit en ny familjeaktivitet

Självskattning

Välmående är grunden för att orka med en stressig vardag. Här kan användaren skatta sitt humör vid olika tillfällen under dagen. Följa upp hur det sett ut under en period och eventuellt kunna förutsäga perioder när man mår bra eller mindre bra. Förhoppningen är att kunna visa att goda rutiner också ger ett bättre välbefinnande.

Självskattning Maria självskattningStartsida med status

Förslag på hushållsuppgifter utifrån olika rum

I appen ska det finnas en funktion som gör det möjligt att utifrån olika rum i hemmet få förslag på hushållsuppgifter att utföra samt även påminnelser relaterat till det rum användaren befinner sig i.

Förslag för att hon går in i köket

Insikter från utvärdering

Utvärdering av Vardagsbalans har utförts med två personer. Materialet som användes var pappersskisser och prototyp på mobiltelefon. De som var med i utvärderingen hade båda ADHD. Vi var på Usify kontor i Stockholm. En person åt gången var med och det tog 1 timme vardera. Vi gjorde utvärderingen för att se om idén matchade behoven samt för att lära oss nya saker om föräldrar med NPF.

De som var med på utvärderingen har fått beskriva vad de sett och berätta vad de tyckt och tänkt. Prototypen på mobilen har de fått testa att använda ungefär som det är tänkt att den ska användas i verkligheten. Vi gick runt i olika rum som kök, vardagsrum, hall och badrum.

Generella insikter

Den generella slutsatsen är att idén skulle passa målgruppen väldigt bra. Att det finns ett behov för den funktionalitet som idén är tänkt att omfatta. Båda deltagarna är rörande överens på flera punkter vilket gör att tilltron till idén har stärkts ytterligare.

Visuella och auditiva effekter

Ljud eller visuella effekter bör vara diskreta eftersom de lätt kan bli stressande för användaren. Färger eller andra visuella avskiljare bör utforskas både för olika typer av aktiviteter och för olika familjemedlemmar. Dels för att snabbare kunna avkoda vilken typ av uppgift det handlar om och dels vem som är ansvarig för att utföra den.

Kartläggning

Något som målgruppen verkar vilja göra är att kartlägga sig själva. Framför allt vill de veta vilka hushållsuppgifter som görs och av vem. Men de är även intresserade av att ta reda på vad som distraherar dem från att göra hushållsuppgifter och hur lång tid det tar, till exempel tv-tittande eller surfande på mobilen. Deltagarna i utvärderingen uttrycker att det vore nyttigt för dem att få svart på vitt hur mycket tid de lägger på hushållsuppgifter kontra underhållning. Det finns även intresse för att skatta sitt välmående och kunna koppla till saker som utförs för att se när man mår bra och när man mår mindre bra.

Spelbarhet, mål och målbilder

Att idén innehåller ett tävlingsmoment är viktigt. Utan det skulle motivationen att använda appen bli mindre. Tävlingsmomentet kan förutom att samla poäng för underhållning och familjeaktiviteter även innehålla egna uppsatta mål som kan fås för ett visst antal poäng. Ytterligare en god idé är att appen kan koppla ihop sig med andra familjer så de har möjlighet att tävla mot varandra eller bara tävling inom familjen.

Målbilder kan trigga användarna att utföra uppgifter som anses vara tråkiga för att påminna dem om vad det är dem strävar efter. En påminnelse om att datorn varit påslagen i 1 timme kan kombineras med en bild som beskriver det mål användaren lagt in, exempelvis ett rent hem eller en middag på restaurang.

Utmaningar

För att applikationen ska fungera tillfredsställande så krävs det att användaren ganska ofta har med sig mobilen i hemmet. Alla vill inte alltid gå runt med den eller lägger gärna ifrån sig den av andra anledningar. Det finns även en problematik med att telefonen är en stor distraktion i många hushåll och då är det ibland bra att lägga den åt sidan.

De rumsspecifika uppgifterna och påminnelserna måste vara smarta om de ska vara till nytta. Det går inte att enbart lista uppgifter utan någon ordning. Appen bör kunna koppla ihop det som redan är planerat eller utfört och ge förslag på saker i en ordning som främjar det naturliga flödet och underlättar vardagen. Har man redan dammsugit köket vill man inte ha förslag på det igen eller om man ska laga middag är det bättre att plocka ur diskmaskinen först. En utmaning är också att skapa uppgifter med lagom omfattning, städa vardagsrummet är alldeles för brett. Dammsuga soffan är förmodligen mer lämpligt och mer troligt att användaren faktiskt kommer att utföra. Appen måste också vara flexibel för att passa den heterogena målgrupp som föräldrar med NPF är.

Scenario – Peters dag med Vardagsbalans

Morgonrutiner

Peter vaknar av att klockan ringer. Går upp och gör sig iordning. Startar appen som ska hjälpa honom med struktur för dagen. Han har inte använt den så länge ännu men känner att han har börjat tänka lite annorlunda och blivit mer medveten om vad han gör och inte gör. Den triggar honom att ta tag i det där tråkiga som att betala räkningar när han egentligen tänkt att sätta sig vid datorn för att spela spel. Ibland är det det lilla som gör att han får en knuff i rätt riktning.

Han plockar upp mobilen och startar aktiviteten frukost som ligger längst upp, det är det han brukar pyssla med vid den här tiden på dygnet. Innan han började använda den fick han ställa in lite saker via datorn för att få den anpassad till hur hans egen dygnsrytm ser ut eller kanske rättare sagt borde se ut.

Barnen är sena till frukosten och Peter blir lite stressad, men de har försökt att väcka barnen tidigare på morgonen för att slippa stressa så mycket. Så han lyckas bli klar med frukosten i tid. För varje aktivitet han gör tjänar han poäng. Checkar av att frukosten är klar och ser att han blev klar i tid och för det får han lite extra poäng. Ser samtidigt att han fått en påminnelse om att ta med matlådan från kylen.

När han förbereder barnens kläder i hallen får han en påminnelse om att ta med äldsta barnets gympakläder. Just det, det hade han glömt bort. Extra svårt att minnas eftersom hon bara är där varannan vecka. Det är verkligen bra att appen kan ge förslag på saker att göra beroende på i vilket rum han är. I det här fallet har han även lagt in att gympakläder ska vara med på tisdagar varannan vecka.

Frukost startaPåminnelse gympapåse

Lunch

Vid lunchtid går hans kollegor på lunch men Peter har svårt att slita sig från datorn när han funderar över ett problem. Klockan 11.30 får han en påminnelse om att det är dags för lunch. När klockan är 12.30 kommer en varning som delger att om han inte tar lunch snart så förlorar han de bonuspoäng han lyckats samla in under veckan. Ok, dags att ta lunch. Karin kan via appen se att Peter har gått på lunch och skickar en tumme upp till honom i appen. Efter lunchen skattar han sitt humör med en glad gubbe.

Påminnelse 1 lunchPåminnelse 2 lunchMaria skickar tummen upp

Kvällsrutiner

När Peter kommer hem ser han att Karin har påbörjat en garderobsstädning. Han vill städa direkt. Börjar med det men hejdar sig efter stund och kommer på att han måste börja med maten. Om han påbörjar matlagningen innan han får en påminnelse om det får han extra poäng. Efter maten är han helt slut och vill bara sätta sig vid datorn och spela spel. Får ett meddelande i appen så fort spelet öppnas att han ska lägga barnen. Datorn går ner i strömsparläge, något han själv har ställt in eftersom han vet att han har svårt att slita sig. Karin och Peter hjälps åt med att lägga barnen.

När barnen lagt sig går han lite planlöst in i köket. Då får han ett förslag om att vattna blommorna och plocka ur diskmaskinen som är klar. Just det, han fixar det på en gång. Kollar igenom andra aktiviteter för att se om det är något som är akut. Jo, räkningarna borde betalas. Sätter sig vid datorn och fixar det, trots att sista dagen är imorgon. Han blir belönad med poäng och nu kan han äntligen belöna sig själv med att spela. Kläderna ligger dock kvar på golvet men istället för att själv börja städa ger han via appen Karin aktiviteten att plocka upp kläderna. Om hon inte gör det idag får hon minuspoäng.

Lägga barnen varningRumsförslag

Självskattning

Han får upp en fråga om hur han mår i appen, svarar att han mår bra genom att klicka på den glada gubben. Det känns faktiskt så just nu, att han har fixat en del saker innan han spelar ger honom lite bättre samvete både mot sig själv och Karin. Karin blir också mer harmonisk när hon inte behöver dra hela lasset själv och det skapar en bättre stämning hemma. Han ser att han ligger bra till med aktiviteter och poäng i förhållande till saker han skattat som roliga. Plötsligt plingar det till i mobilen. Karin har plockat ihop kläderna och harmonin är återställd. Peter spelar någon timme till innan appen påminner honom om att det är dags att lägga sig. Det är inte lång till han får en bonusvinst, vad kan det vara den här gången, en guldram till familjeporträttet eller till hans eget porträtt. Imorgon måste Karin göra frukost eftersom han ska iväg tidigt. Lägger frukost som Karins aktivitet, får se hur det går. Appen är verkligen en hjälp med strukturen. Det är klart att det krävs en del av honom men han tycker ändå att den har fört med sig mycket positivt redan. Det kan bara bli bättre.

Självskattning_peterNy självskattning

Scenario – Marias dag med Vardagsbalans

Förmiddag med tv-serie

Idag är en dag då Maria känner sig lite nere. Gårdagen innehöll ett möte med skolan angående dottern och just nu är det problem med specialpedagogen. Efter att barnen och Peter har kommit iväg till skola och jobb vet inte Maria riktigt hur hon ska börja dagen och vad som borde göras. Mobilen piper till, det är dags att skatta sig själv i appen som Maria använt ett tag. Den ska hjälpa henne att få den där efterlängtade strukturen i vardagen. Den är också ett sätt för både henne och Johan att hålla lite koll på hur hon mår eftersom den innehåller en självskattning kring välbefinnandet. Hon väljer en av ”gubbarna” som ska symbolisera humöret. En halvglad gubbe blir det och så skriver hon en kort anteckning kring detta. Hon gör nästan alltid en notering kring humöret.

Hon ger sig själv lite tid framför tv:n och slötittar på en serie samtidigt som hon kollar i appen. Hon kan se att hennes humör har legat bra länge men de senaste dagarna har det blivit en liten dipp. Hushållsuppgifter ligger hon på medel med, det är en del saker som hon skulle behöva göra. Har därför inte massor av tid till att göra roliga saker och ligger en bit ifrån nästa nivå poängmässigt. Kollar lite förslag på uppgifter. Hon ser att appen känner av att tv:n är igång. Det kommer ett peppmeddelande via appen från Johan. Maria känner sig på bättre humör när hon ser det!

Maria självskattningKan se att tv_n är igång

Maria åker och handlar mat

Efter att avsnittet på serien är slut går hon planlöst in i köket. Då kommer ett förslag upp om att åka och handla mat för det finns inte mycket mat kvar i kylskåpet. Aktiviteten att ”skriva inköpslista” kommer också upp. Egentligen känner Maria att hon inte riktigt orkar, men det är ändå några konkreta uppgifter att ta tag i och tv:n är på paus. Inom en halvtimme är hon redo och hon bockar av att hon skrivit matlista och checkar in aktiviteten att åka och handla mat.

Såhär på förmiddagen är det lite folk i mataffären vilket inte blir lika stressande för Maria. Hon är glad att hon åkte nu istället för som hon brukar göra. Slänga sig iväg på eftermiddagen i panik när hon inser att de inte har mat hemma. Hon gillar när hon får förslag på aktiviteter, eftersom hon har svårt att själv ta tag i saker. När hon kommer hem är hon ganska trött men ändå inte helt slut som hon kan vara om det varit stressigt i affären. Ny rekordtid! Det är för att hon verkligen varit fokuserad på uppgiften istället för att försöka göra flera saker samtidigt. Massor med poäng för denna aktivitet.

Ett förslag från appen är nu att hon tar en avslappningspaus på yogamattan. Bra idé! Hon hinner känna efter att hon är hungrig och att det är dags för lunch. Checkar in lunch strax innan en påminnelse skulle kommit, härligt hittills har dagen flutit på bra. Skattar sig själv som gladare nu. När hon kommer in i badrummet får hon ett förslag om att starta en 60 graders tvättmaskin. Ser att den korgen nästan är full. Checkar av den och nu har hon tjänat in så många poäng att familjen har vunnit en ny hatt att smycka familjeporträttet med. Hon ger den till 11-åringen.

Förslag för att hon går in i köketFörslag att yogaGe vinst till familjemedlem

Familjesammanhållning

En av bonusbelöningarna inför helgen är en familjeutflykt till den närliggande parken. Hela familjen tjänar in till den utflykten. Just för den belöningen får de även fler poäng om de utför. Det fattas några poäng för att kunna göra den. De behöver göra någon mer familjerelaterad uppgift, hon lägger ”städa på rummet” som en sådan uppgift tillsammans med barnen.

Efter kvällsmaten skyndar hon sig att checka in disken före Johan, den blir faktiskt färdig på en helt acceptabel tid. Något som har hänt sen hon började använda appen är att hon avslutat fler saker än hon brukar göra. Det är den allra största förändringen. När hon hjälpt yngsta dottern med att städa så har de lite tid att bygga pussel. Hon kan se i appen att hon inte gjort så mycket med barnen den senaste tiden. I alla fall inget roligt, där de får umgås. De vinner en familjedag i parken. Lite senare sitter hon och slösurfar på datorn, unnar sig det, efter en bra dag. Appen hinner inte ens påminna henne om att gå och lägga sig, det börjar bli en vana att gå och lägga sig när hon faktiskt är trött och inte sitta halva natten vid datorn.

Barnen ska städa rummetVunnit en ny familjeaktivitetGrattis till familjaktiviteten